46. Sympozjum i Warsztaty prof. Krzysztofa Buczyłki

46. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne prof. Krzysztofa Buczyłki

W weekend odbyło się 46. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne prof. Krzysztofa Buczyłki. Wydarzenie zostało zorganizowane wraz z Polsko-Ukraińską Fundacją Rozwoju Medycyny.

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach oraz w sesjach warsztatowych. Uczestnicy wspólnie z ekspertami planowali postępowania diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie przedstawionych wywiadów klinicznych.

Bardzo dziękujemy Państwu za ogromne zainteresowanie wydarzeniem, wszystkie dyskusje i nieocenione zaangażowanie podczas spotkań
warsztatowych.

Do zobaczenia!