Ostrzeżenie

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę i katalog handlowy wyrobów medycznych, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów (przedstawiciele zawodów medycznych, apteki, laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze: np. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie).

Czy jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej?

Jestem profesjonalistą
Nie jestem profesjonalistą

ALEX

ALEX to test do diagnostyki molekularnej alergii. Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec:

 • 295 alergenów – 178 molekuł i 117 ekstraktów alergenowych
 • oraz IgE całkowitego. 

W teście zastosowano bloker hamujący przeciwciała anty-CCD ograniczając możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie CCD (krzyżowo-reaktywne determinanty węglowodanowe).


CCD są obecne w ekstraktach pochodzących z roślin (pyłki, żywność, przyprawy, lateks), jadów błonkoskrzydłych i niektórych gatunków owoców morza (np. małże), jak również w niektórych alergenach molekularnych z tych źródeł.


Test został opracowany w oparciu o technologię najnowszej generacji. Dzięki niej molekuły i ekstrakty alergenowe są prezentowane na nanocząsteczkach tworząc makroskopową macierz. Umożliwia to ilościowy pomiar przeciwciał sIgE wobec dużej liczby alergenów przy wykorzystaniu bardzo małej ilości krwi.

 

 

TEST ALEX POMAGA W:

 • przyspieszeniu procesu diagnostycznego (jednoczesne badanie aż 295 alergenów);
 • ustaleniu indywidualnego profilu uczulenia pacjenta (wykrycie uczulenia pierwotnego);
 • wskazaniu potencjalnych reakcji krzyżowych (pojawienie się objawów alergii po kontakcie z dwoma lub więcej różnymi alergenami);
 • określeniu ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej (reakcji zagrażającej życiu pacjenta);
 • ocenie ryzyka alergii pokarmowych (opracowanie indywidualnych zaleceń dietetycznych dla pacjenta);
 • opracowaniu skutecznej immunoterapii (dotyczy uczulenia na pyłki, roztocze kurzu domowego i jady owadów).

WSKAZANIA DO BADANIA:

 • wystąpienie w tym samym czasie wielu objawów wywołanych różnymi czynnikami uczulającymi;
 • przebyty wstrząs anafilaktyczny;
 • brak poprawy stanu zdrowia w trakcie immunoterapii;
 • brak rezultatów z wprowadzonej diety eliminującej;
 • istniejące przeciwwskazania do wykonania testów skórnych.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

 • nie ma przeciwwskazań do wykonania testu ALEX;
 • pacjent nie musi być na czczo i odstawiać leków, w tym leków przeciwalergicznych i sterydowych,
 • test można wykonać w każdym wieku, zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym i starszym.

Wynik testu ALEX powinien być interpretowany w odniesieniu do objawów klinicznych pacjenta. Negatywny wynik nie wyklucza alergii, ponieważ test nie zawiera alergenów ze wszystkich możliwych źródeł alergenowych. Z kolei pozytywny wynik nie oznacza, że na pewno wystąpią objawy.

Więcej szczegółów na temat testu dostępne jest na stronie www.alextest.pl