Ostrzeżenie

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę i katalog handlowy wyrobów medycznych, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów (przedstawiciele zawodów medycznych, apteki, laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze: np. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie).

Czy jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej?

Jestem profesjonalistą
Nie jestem profesjonalistą

Panele 10-parametrowe

Mix:

1mąki ze zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, owies;

2cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka;

3tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa;

4D. pteronyssinus, D. farinae;

5Cladosp. herbarum, Alt. alternata;

6cebula zwyczajna, cebula siedmiolatka;

7pióra: gęsi, kury, kaczki, indyka.