Ostrzeżenie

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę i katalog handlowy wyrobów medycznych, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów (przedstawiciele zawodów medycznych, apteki, laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze: np. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie).

Czy jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej?

Jestem profesjonalistą
Nie jestem profesjonalistą

EMMA TV

Alergia wziewna 🤧 | Diagnostyka molekularna alergii cz. II

3 min 44 sek

Alergia wziewna 🤧 | Diagnostyka molekularna alergii cz. II

3 min 44 sek

Jak zbudowany jest alergen? | Diagnostyka Molekularna Alergii cz. I

4 min 50 sek